Төрээн дылдар хүнү

Новости

21 Фев.

Тыва дыл - бистиң салгалывыс, бистиң чонувустуң төөгүзүнге, ооң чаңчылдары болгаш езу-чаңчылдарынга дүлгүүр. Тыва дылывыс дамчыштыр ада-өгбевистиң билиглерин, мерген угаанын ажы-төлүвүске дамчыдып, бот-медереливисти арттырып турар бис.
Бистиң дылывыс дээрге чонувустуң болгаш төөгүвүстүң кезээ дээрзин утпаалыңар. Төрээн дылывысты кадагалап, ооң кырынга чугаалажып, шүлүк-чогаалывысты номчуп, хөгжүмүвүстү дыңнап чоруулуңар.
ТӨРЭЭН ДЫЛДАР ХҮНҮ-БИЛЕ!