Байыр чедириишкини

Новости

03 Фев.

Хүндүлүг Марьятта Маадыр-ооловна,
төрүттүнген хүнүңер таварыштыр ал-бодуңарга, өг-бүлеңерге аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайны, бүгу-ле эки чуулдерни, каң-кадыкшылды болгаш ажылыңарга ам-даа улуг-улуг чедиишкиннерни күзедивис!

Хүндүткел-биле, Делегей чергелиг «Хөөмей» академиязы.