Байыр чедириишкини

Новости

17 Янв.

Хүндүлүг Чодураа Семис-ооловна!
Төрүттүнген хүнүңер тавараштыр силерге каң дег кадыкшылды, узун назынны, аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайны база ажыл-ижиңерге ам-даа дээди бедик чедиишкиннерни сеткиливис ханызындан күзедивис!                    
              </p>
            </div>             

          </div>

        </div>
      </div>
      <!-- End Post Bar --> 
      <!-- Sidebar -->
      <div class=